Sbor

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus má 36 dětí ve věku od 6 do 13 let, ve třech přípravných a jednom koncertním oddělení. Přípravná oddělení působí v základních školách v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích, úzce spolupracuje se ZUŠ Černošice. Současný repertoár sboru se soustředí na českou tvorbu, tvoří ho hudba duchovní i světská, lidová píseň, koledy, ale třeba i klasika v populární hudbě. Sbor už od roku 1984 přispívá k rozvoji hudebního talentu dětí v našem regionu prostřednictvím profesionálního vedení a umožňuje dětem být součástí komunity, která podporuje hodnoty přátelství a týmového ducha.

Chorus Angelus pořádá koncerty v regionu Dolní Poberounčí, spolupracuje s profesionálními hudebníky. Úspěšně reprezentuje náš region na celorepublikové přehlídce dětských pěveckých sborů Zahrada písní (stříbrné pásmo za roky 2014 a 2015). Účastní se profesionálních koncertů např. Carmina Burana – Rudolfinum 2010, Koncert se Spirituál Kvintetem – Řevnice 2011, Koncert pro válečné veterány – Rudolfinum 2013, Charitativní koncert s Petrou Janů – Dub nad Moravou 2014. Pravidelně vystupuje na adventních a vánočních koncertech.

Soubor pracuje pod uměleckým vedením umělecké vedoucí, sbormistryň, hlasové poradkyně a korepetitorky. Vedení sboru je složeno z rady rodičů. Kromě organizace činnosti souboru a finančního řízení rada rodičů pořádá zpravidla 2x ročně soustředění.

V přípravných odděleních se děti učí zábavnou formou lidové písně, písničky soudobých autorů pro děti, koledy, ale také základy techniky a teorie zpěvu a zpěvu z not. Zkoušky probíhají jednou týdně a výsledky své práce prezentují děti na samostatných koncertech či společných projektech s koncertním sborem. Koncertní sbor působí při ZUŠ Černošice.

PŘÍPRAVNÁ ODDĚLENÍ - CHORÁLKY

ZŠ Černošice - 1.-2. třída - 6-9 let
ZŠ Dobřichovice - 1.-2. třída - 6-9 let
ZŠ Řevnice - 1.-2. třída - 6-9 let

KONCERTNÍ SBOR - od 8 let

Page load time: 14.772 ms. (0.0148 sec)