Aktuality

Koukni také na facebookovou stránku sboru

Z rozhovoru pro Černošické listy 6/2015 - Roman Michálek: práce s dětmi má rozhodně smysl

13.07.2015 Michal Schrotter

On je z Prahy, jeho žena z Černošic, kam často jezdil. Společně dnes žijí v Mořince. K Poberouní má tedy velmi úzký vztah. Jeho maminka byla zpěvačka, on sám začal již ve čtyřech letech hrát na housle a o něco později zpívat v dětském sboru. Hudbě zasvětil i svá studia. Dnes je Roman Michálek učitelem hudby, mimo jiné i v černošické ZUŠce. A také dirigentem a sbormistrem černošického sboru Chorus Angelus, který právě slaví 30. výročí své existence. Říká, že tenhle sbor je tak trochu jeho „osudová záležitost“.

Jak to všechno začalo?

Poprvé jsem dostal nabídku spojenou s Chorus Angelus před čtyřmi lety. To jsem ještě více působil v Praze, a tak jsem ji nakonec nepřijal. Podruhé přišla před třemi lety a potřetí před dvěma. To už jsem si řekl, že by to mohl být tak trochu osud.

Proč vlastně?

Učitelstvím jsem prošel snad na všech druzích škol, tedy kromě těch mateřských. S dětským sborem jsem ale nikdy před tím nepracoval, jen s dospělými či dospívajícími. Byla to tedy pro mě určitá výzva. A dnes jsem velmi rád, že jsem ji přijal. Je to důležitá a zajímavá práce. V začátcích tedy spíš pedagogická, než umělecká. Ta je takovou třešničkou na dortu ....

Celý rozhovor naleznete v Černošických listech 6/2015 na straně 15

Zahrada písní - opět stříbrný úspěch!

14.04.2015 Michal Schrotter


V sobotu 11. dubna ráno byly děti z přípravných oddělení dětského pěveckého sboru Chorus Angelus již na cestě do Prahy, zatímco jejich kamarádi a sourozenci ještě spali. Třicet jedna malých zpěváčků se chystala na společné soutěžní vystoupení na festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2015, který se už po desáté konal v Kulturním centru Zahrada v Praze na Chodově. Chorus Angelus se této celorepublikové prestižní soutěže účastnil již minulý rok.
Letos se na Zahradě představily spojené sborové přípravky ze základních škol Černošice, Dobřichovice a Řevnice, pod vedením sbormistryně Ludmily Plzákové a za klavírního doprovodu druhé sbormistryně a klavíristky sboru Ivany Kylarové. Na zobcové flétny zahrály Alexandra Barkerová a Tereza Mráčková ze Základní umělecké školy v Černošicích. Před zcela zaplněným sálem a odbornou i dětskou porotou zaznělo sedm sborových skladeb, mj. od Petra Ebena či Václava Trojana. Naše děti navázaly na úspěch svých starších kamarádů a opět si vyzpívaly v 1. kategorii stříbrné pásmo. Gratulujeme!
Velké poděkování jim patří nejen za krásné zpívání, ale především za vzorné chování a disciplínu po celou dobu konání akce. Velký dík náleží též rodičům, kteří děti povzbuzovali, vozili je na společné zkoušky a byli včas připraveni u autobusu.
V květnu zveme všechny příznivce a přátele sboru na vystoupení v regionu:

Své 30. výročí existence oslaví Chorus Angelus velkým koncertem v reprezentativních prostorech pražského Hlaholu ve čtvrtek 11. června 2015 od 18 hodin. Vystoupí také bývalí členové a sbormistři. Zazní především česká tvorba.

Jitka Jarošová a Simona Kysilková Šnajperková

Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní - Chorus Angelus jubilující

21.03.2015 Michal Schrotter


Existuje-li nějaký hudební obor, v němž stále patříme k těm nejlepším, je jím sborový zpěv a zejména sborový zpěv dětský. Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého dětského sborového tělesa musel poměrně dlouho počkat, paradoxně až do období tzv. normalizace.

V té době začíná v Dobřichovicích působit sbormistr a skladatel dr. Jaroslav Dostalík, který byl z politických důvodů donucen odejít z Brna. Tak jako na každém místě, kde tento vynikající muzikant ve svém životě působil, zakládá i tady v roce 1984 dětský sbor. Jako symbolický vzkaz tehdejší státní moci mu dává název Mladost (stejné jméno nesl jeho první brněnský sbor, od kterého musel nuceně odejít). Pod jeho vedením se sbor záhy vyrostl v uznávané hudební tělesu, které se prosadilo nejen u nás, ale i v zahraničí.

V roce 1991 odchází Jaroslav Dostalík zpět do Brna a vedení sboru se ujímá sbormistr a varhaník Karel Loula. Na jeho práci navázal v roce 1993 Igor Angelov a pod názvem Chorus Angelus se sbor začal orientovat zejména na středověkou, renesanční a barokní hudbu. Další výraznou osobností, která se zasloužila o rozvoj sboru, byl Lukáš Prchal. Za jeho vedení v letech 2004-2010 se sbor věnoval i náročným kompozicím současných autorů a zúčastnil se několika významných multižánrových hudebních projektů. Po jeho odchodu se v období tří let za dirigentským pultem vystřídali dva sbormistři, Jiří Polívka a Martina Klimtová. Od srpna 2013 je uměleckým vedoucím dr. Roman Michálek, který je také sbormistrem koncertního sboru. Spolu s ním se o hudební rozvoj dětí starají sbormistryně Ivana Kylarová, Ludmila Plzáková a Zora Strnadová, hlasovou poradkyní souboru je Oldřiška Richter Musilová. Současný repertoár sboru tvoří dětské písně, skladby klasiků naší i světové hudby, černošské spirituály i úpravy populární hudby a jazzu. Za dobu působení sboru se z odrostlých členek sboru vytvořila dvě menší pěvecká tělesa: dívčí komorní sbor Brécy a vokální skupina E.I.T. Voices.

V současnosti je Chorus Angelus spolkem vedeným volenou radou rodičů a navštěvuje ho celkem 85 dětí ve věku od 4 do 16 let. Přípravná oddělení sboru působí při ZŠ a MŠ v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích. Koncertní oddělení pracuje od loňského školního roku pod záštitou Základní umělecké školy Černošice. Kromě koncertů v regionu vystupuje Chorus Angelus na různých akcích a festivalech v ČR i zahraničí. Spolupracuje též s dalšími profesionálními a amatérskými tělesy a sólisty napříč hudebními styly a žánry. Mezi nejvýznamnější umělecké úspěchy posledních let patří ocenění ze soutěžních klání, a to z mezinárodního festivalu Svátky písní Olomouc (koncertní sbor) či celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní (přípravná oddělení ZŠ). U příležitosti letošní jubilejní sezóny pořádá sbor řadu tematicky zaměřených koncertů a vystoupení.

Oslavy vyvrcholí Slavnostním koncertem v červnu tohoto roku, kde se představí všechna oddělení sboru. Věříme, že se zde také setkáme s bývalými členy sborů Mladost a Chorus Angelus a sborové třicetiny oslavíme společným zpěvem.
KONTAKTNÍ ADRESA PRO BÝVALÉ ČLENY:
CHORUS.ANGELUS@CENTRUM.CZ

Fotky z vánočního koncertu

16.12.2014 Michal Schrotter

Jsou jako obvykle na flickru.

Dvořákovy Moravské dvojzpěvy s Cantem Carsem

27.05.2014 Michal Schrotter


14.5.2014 se výkvět sboru Chorus Angelus zúčastnil koncertu smíšeného pěveckého sboru Canto Carso. V zaplněném řevnickém Zámečku přednesli v premiéře pásma Láska a smrt Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. V programu poté následovaly tři balady Vítězslava Nováka. O koncertu takto pochvalně referoval nezávislý občasník dolního poberouní Naše noviny.

Chorus Angelus si vyzpíval stříbro

27.05.2014 Michal Schrotter

V sobotu 11. dubna se děti z přípravných oddělení sboru zúčastnily prestižního festivalu dětských pěveckých sborů Zahrada písní. Malí zpěváčci z Černošic, Řevnic, Dobřichovic a Karlíka vystoupili pod vedením sbormistryně Ivany Kylarové. Před zcela zaplněným sálem kulturního centra Zahrada v Praze 4 a odbornou porotou zazpívali dvě lidové písně a část cyklu V trávě od známého českého skladatele Petra Ebena. V silné konkurenci cca tisícovky dětí z 39 souborů se děvčata a chlapci z Choru Angelu neztratili, získali stříbrné pásmo i sladkou odměnu. Velký dík a gratulace všem!!!

Jak vše dopadlo, fotogalerii a další informace najdete na facebookových stránkách Zahrady písní.

Zimní soustředění Richtrovky 2014 - daří se nám dobře :-D

27.01.2014 Michal Schrotter

Zpíváme, užíváme čerstvého vzduchu i sněhu a všechny zdravíme. Fotky jsou opět na flickru - např. z 1., 2. dne - další budeme postupně přidávat.

Velký vánoční koncert v modlitebně ... ... se vydařil :-)

17.12.2013 Michal Schrotter

Fotky ze společného koncertu přípravek a hlavního sboru Chorus Angelus spolu se smíšeným pěveckým sborem Canto Carso za doprovodu hudebníků ze ZUŠ Černošice, to vše pod vedením Romana Michálka jsou na tady na flickru.

Z Vrchlabského zpívání seniorům

30.08.2013 Michal Schrotter

Po letošním soustředění nezbyly jenom fotky, ale i pocit, z dobře nabraného kurzu.

A ještě nějaké to video ...

Přihlášky 2013/2014

29.08.2013 Michal Schrotter

Nové přihlášky pro letošní školní rok najdete v sekci dokumenty ke stáhnutí.


Letní soustředění Krkonoše 2013 - práce začala

18.08.2013 Michal Schrotter

Zdravíme z letního soustředění, kde začínáme novou sezónu prací na novém reportoáru. První fotky najdete tady na flickru.Vojta Lavička: Nahoru a dolů.

02.05.2013 Michal Schrotter


Při zpívání u příležitosti produkce časosběrného filmu dokumentaristky Heleny Třeštíkové panovala přátelská a uvolněná atmosféra (posuďte sami). Největší odměnou, ale byla pochvala přímo z úst hlavní postavy celého večera - Vojty Lavičky.

Koncert Za živou vodu

11.03.2013 Michal Schrotter

Ve znamení vody se nesl čtvrteční Koncert za živou vodu, který se konal v rámci mezinárodní konference Berounská výzva 2013. Charitativního koncertu ve prospěch Koalice STOP HF bojující proti těžbě břidlicového plynu frakováním se zúčastnilo přes 350 posluchačů. Večerem provázel moderátor Petr Vacek. Na pódiu jako první přivítal zpěvačku Leonu Machálkovou. Držitelka zlaté a platinové desky a Jan Kříž, letos nominovaný na cenu Thálie, společně zazpívali píseň Imagine, stejně tak mohli doprovodit další účinkující, Jitku Zelenkovou při zpěvu písně Anety Langerové Voda živá. U vchodu totiž dostávali potřebné texty. S naším sborem Chorus Angelus si pak mohli zazpívat i píseň dvojice Svěrák – Uhlíř Voda, voděnka.

Berounské listy

Přihlášky na druhé pololetí školního roku 2012/13

21.02.2013 Michal Schrotter

Nové přihlášky pro tento školní rok najdete v sekci dokumenty ke stáhnutí.

Vzpomínka na Spirituál kvintet

14.12.2012 Michal Schrotter

Retrospektivní vpomínka na letošní jaro ...

Koncert s Benga Show v Club Kině je za námi

07.12.2012 Michal Schrotter

... a zejména přípravky to na pódiu pěkně rozjížděly.

Fotky najdete tradičně v galerii.--
Pokud byste měli doma nějaké povedené foto nebo video, tak se nám ozvěte.

Workshop s kapelou Benga Show v ZŠ Černošice

11.11.2012 Michal Schrotter

Odi kali Mačkica je čardáš, takže musíme trochu rychleji, hop, hop, hop ...

Vstupenky na koncert Chorus Angelus & Benga Show

08.11.2012 Petr Hubený

Vstupenky na koncert 30.11. si můžete objednat v předprodeji.

Workshop s kapelou Benga Show v ZŠ Černošice

23.10.2012 Michal Schrotter

V sobotu 3. listopadu proběhne workshop s kapelou Benga Show v ZŠ Černošice, Pod Školou 447. Workshop je přípravou na plánovaný společný koncert (30. listopadu, v 19:30h v černošickém Clubkině) a povede jej Vojtěch Lavička s paní sbormistryní. Na místě budou i všichni muzikanti z kapely Benga Show a samozřejmě členové rady rodičů.

Přípravné workshopy s Vojtou Lavičkou 17.9. a 19,9.

17.09.2012 Michal Schrotter

V rámci přípravy na společný koncert s Bengashow proběhnou v rámci zkoušek hlavního sboru 17.9. a 19.9. dva přípravné workshopy s Vojtou Lavičkou.

Přihlášky 2012/2013

03.09.2012 Michal Schrotter

Nové přihlášky pro druhé pololetí tohoto školního roku najdete v sekci dokumenty ke stáhnutí.

Nové přípravné oddělení v Řevnicích

30.08.2012 Michal Schrotter

V novém školním roce otevíráme přípravné oddělení i v Řevnicích. Zkoušky budou probíhat od 18. září každé úterý od 13:30h do 14:15h v budově I. stupně ZŠ Řevnice.

Soustředění v Krkonoších

20.08.2012 Michal Schrotter

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru letošního soustředění v horském hotelu EDEN v Krkonoších. Počasí nám opět nezvykle přálo a děti s paní sbormistryní pracovali na novém reportoáru, který nás bude čekat v tomto školním roce. Máme se na co těšit, řada vystoupení je již připravena a další zajímavá jsou v jednání. Jak můžete posoudit v některých skladbách, do hlavního sboru se postupně začínají zapojovat nadějní členové přípravek z posledních dvou let.

Závěrečný koncert proběhl podruhé opět v modlitebně na Vráži

17.06.2012 Michal Schrotter

Členové hlavního sboru i přípravného oddělení zazpívali průřez z reportoáru obohacený o nová sólová vystoupení.

Karkulka a Budulínek, ClubKino Černošice

10.06.2012 Michal Schrotter

Protože dětí v přípravce je stále víc, měli letos svůj samostatný koncert. Děti operky Karkulka a Budulínek odzpívali v překvapivě povedených kostýmech a blýskly se nejedním hereckým kouskem :-D.

JAZZfest Černošice 2012

24.05.2012 Michal Schrotter

Na letošním černošickém JazzFestu jsme vystupovali na Vrážském pódiu.

Premiérový koncert s legendární skupinou Spirituál kvintet

16.05.2012 Michal Schrotter

Řevnický koncert se Spirituály byl bezesporu zážitek nejen pro diváky, ale velkou motivací pro naše členy. Být na pódiu po boku takových profíků není žádná samozřejmost, je to svátek. Fotky jsou jako vždy v galerii.

Vzpomínky na soustředění

06.02.2012 Michal Schrotter

Na zimní soustředění nám už zbývají jenom vzpomínky, třeba na závěrečné závody (výsledky zde), koncert nebo karneval.

Hory Krkonoše 2012 - máme se fajn

29.01.2012 Michal Schrotter

Zdravíme všechny z Krkonoš. Dorazili jsme v pořádku, užíváme sněhu a slunce, učíme se zpívat i lyžovat. Vlek máme jen pro sebe. První fotky jsou tady v galerii. Ti nejmenší se do lyžování pustili na plný plyn:

Zimní soustředění 2012 v Krkonoších

05.01.2012 Michal Schrotter

Zimní soustředění proběhne letošní zimu 28.1. – 4.2. 2012 (sobota–sobota) na chatě Grizzly v Horní Malé Úpě. Registrovaní členové najdou potřebné přihlášky, omluvenky a jiné formality v dokumentech v sekci Ostatní dokumenty.

Ohlednutí za vánočními koncerty

04.01.2012 Michal Schrotter

Letošní vánoční program sboru byl věru nabitý. Ne všechno je vyfocené, ale přeci jen se ve fotogalerii můžete potěšit fotkami z Vánoční benefice pro Kinodivadlo Řevnice, koncertu v Modlitebně na Vráži, na Zámku Berchtold (kde tekla čokoláda proudem), ze zpívání na černošických trzích a v DPS (letos zpívali senioři z plných plic) i z koncertu přípravek v Club Kině.

Benefiční koncert

12.10.2011 Michal Schrotter

Zpívání v unikátním kostele Svaté rodiny v Řepích bylo jistě zážitkem nejen pro členy našeho sboru, ale jak pevně věříme i pro zúčastněné diváky a dárce, kteří prostory kostela zaplnili do posledního místa. Podívat se můžete ve fotogalerii. A nakonec vznikl i 20 minutový sestřih.

Benefiční koncert Andělé mezi námi

26.09.2011 Michal Schrotter

Zveme Vás na benefiční koncert "Andělé mezi námi", který proběhne dne 9. října od 18:00h v Kostele Svaté Rodiny (v Domově Svatého Karla Boromejského), K Šancím 50, Praha - Řepy. Podrobnosti o koncertu najdete na pozvánce.

Kurzovné na pololetí 2011/2012 se nemění

14.09.2011 Michal Schrotter

Kurzovné na toto pololetí zůstává 1.200,- CZK pro přípravky a 2.500,- CZK pro koncertní sbor.

Zkoušky začínají od 5.9.2011

01.09.2011 Michal Schrotter

Všechny zdravíme v novém školním roce! Pravidelné zkoušky začínají od 5.9.2011.

Krkonoše - fotky ze soustředění

15.08.2011 Michal Schrotter

Zdravíme ze soustředění. Aktuální fotky najdete ve fotogalerii.

Workshop s Arnaudem Mathieu:

14.03.2011 Petr Ullrich

Soboty 26.3., 9.4. a 15.5., vždy 14:00 - 17:00
v ZŠ Mokropsy

Dále bych chtěl upozornit, že Arnaud bude ještě s dětmi zkoušet v rámci pravidelné zkoušky ve středu 4.5. v ZŠ Dobřichovice. Jazzfest se blíží, tak by bylo moc dobré, kdyby se této zkoušky zúčastnili také členové všech přípravek, tedy i pondělních dobřichovických i černošických.

Tyto mimořádné sobotní zkoušky jsou přípravou na naše květnové vystoupení s vynikajícím francouzským muzikantem a skladatelem Arnaudem Mathieu a jeho kapelou SHO na Jazzfestu v Černošicích. Arnaud připravuje s dětmi několik písní i v rámci pravidelných zkoušek, první již proběhla v pondělí 7.3., dalších se zúčastní 20.4. a 4.5. (středy).
Za tento workshop je doplatek 150,- Kč za člena přípravky a 300,- Kč za člena hl. sboru.
Workshop je určen pro všechny členy hlavního sboru i přípravky.

Program vánočního koncertu

19.12.2010 Petr Ullrich

Program na 19.12. od 17:00 v Club Kině – bez pořadí.
Sraz hl.sbor 15:00, přípravka 16:00

Přípravka:
Byla cesta, byla ušlapaná
Nový rok běží

Hlavní sbor:
Vánoční moteto
Otce nebeského
Kdo děťátko chce míti
Rosu dejte
Ave regina celorum
Fum, fum, fum
Ya viene la vieja
Pampanitos Verdes
Una pandereta suena
White Christmas


N.O.H.A
Natus est
Pueri
Pane Bože


S Lukášem ( změny možné):
Vadim Petrov:
- bílá peřinka
- zelená se louka
- koleda štěpáne
- zima větrnice
- děkování

a la nanita nana (španělská)
veselme se dnes věrní křesťané
Mariah Carey: all i want for christmas is you

Ukázka repertoáru

08.06.2010 Petr Ullrich

Zde najdete několik ukázek z repertoaru našeho sboru.

Koncert v kostele Sv. Jiljí v Mrákotíně 27.8.2010
Chorus Angelus - Ave Regina Celorum
Chorus Angelus - White Christmas
Chorus Angelus - Fum Fum Fum
Kristova Noha - Misty
Kristova Noha - Natus Est Nobis
Chorus Angelus - Pampanitos Verde
Kristova NOHA - Pane Bože Buď Při Nás
Kristova NOHA - Pueri Consinited
Chorus Angelus - Uan Pandereta Suena
Chorus Angelus - Vánoční moteto
Chorus Angelus - Ya Vienne La Víjena
Kristova NOHA – Dio Del Ciello

Koncert v rámci Mariánské pouti Černošice 14.8.2010
KRISTOVA NOHA - Dubula
Kristova NOHA – Místy
Chorus Angelus - Ecolla Primavera
Chorus Angelus - Hevenu Shalom
Chorus Angelus - Alle Psalite
Kristova NOHA - Chatanooga choo choo
Chorus Angelus - Little Wheel
Chorus Angelus - Heal the World


Koncert v rámci JAZZ Černošice 2010
JAZZ Černošice - KRISTOVA NOHA
JAZZ Černošice - Chorus Angelus - Heal the world
JAZZ Černošice - KRISTOVA NOHA - Chatanooga choo choo
JAZZ Černošice - KRISTOVA NOHA - Misty

Nahrávky ze soustředění a pár ukázek z koncertu v Mrákotíně 28.8.2009
soustředění - KRISTOVA NOHA - chatanooga choo choo
soustředění - KRISTOVA NOHA - Misty
soustředění - KRISTOVA NOHA - The lion sleeps tonight
koncert Mrákotín - KRISTOVA NOHA - Jesu, meine Freude
koncert Mrákotín - KRISTOVA NOHA - O Jesulein süss
koncert Mrákotín - Chorus Angelus - Štědrý den
soustředění - Chorus Angelus - Dej mi kámen

Zvýšení kurzovného

14.08.2008 Petr Ullrich

Valná hromada, která se konala 7.4.2008 dosouhlasila zvýšení kurzovného od 1. pololetí sezony 2008/9 na
2300 Kč pro koncertní sbor a
1100 Kč pro přípravné oddělení.

Zprovoznění sborového portálu

30.04.2008 Petr Ullrich

Lukáš zprovoznil nový sborový portál na adrese http://www.mandelbrotovykosticky.cz/clenove/
Slouží nejen jako informační systém pro členy MbK, ale HLAVNĚ jako centrální evidence kontaktů všech našich (Loula-Prchal) sboristů, včetně dětí.
Proto Lukáš žádá především Mandelbrotovy dětičky, ale klidně všechny děti ChA, aby se do portálu zaregistrovaly. Při registraci pozor na správné označení příslušnosti k ChA. Co se kontaktních informací týče, prosím, aby děti napsaly SVOJI emailovou adresu a SVŮJ mob.tel. (pokud mají)

Fotky

29.01.2007 Petr Ullrich

Zdravíme všechny co mají rádi náš sbor. Díky rozvoji informačních technologií a to nejen v oblasti audio, ale i v oblasti fototechniky, jsme se rozhodli, že by bylo dobré doplnit archív fotografií (digitálních). Pokud by někdo z Vás měl možnost a chuť nám kopie těchto digigrafií poskytnout, byli bychom rádi a zaplnila by se mezera ve vývoji sboru. Nejlepší fotografie by byly posléze vystaveny v naší fotogaletrii.
Pokud se někomu fotografie, které jsou ve fotogalerii, líbí a chtěl by jejich kopii mít v lepší kvalitě, tak kontaktujte na e-mail chorus.angelus@centrum.cz. O detailech se domluvíme následně.

Nominace Český Lev

29.01.2007 Petr Ullrich

V záložce ke stáhnutí najdete záznam z nominace na Českého Lva 2005, kde náš sbor Chorus Angelus zpíval.
Pokud by měl někdo zájem, máme to i v lepší kvalitě.
Kontaktujte kdyžtak standardní e-mailovou adresu chorus.angelus@centrum.cz

příprava DVD Mandelbrotových Kostiček z Lucerna Music Baru 19.11.2006

11.01.2007 Petr Ullrich

Info o části sboru, která se podílí na projektu Mandelbrotovy kostičky.
Vzkaz od Kužella:
je to balzám na mou duši ty Vaše reakce http://www.mandelbrotovykosticky.cz/diskuze.php/... Jeden má hnedka mnohem víc chuti a motivace k práci... Tzn. ke zvukařské práci... A k vydavatelské práci... A tak do toho šlapu jak se dá... DVD z koncertu v Lucerna Music Baru z 19.11.06 je v horké výrobě a původně mělo být jen jako promoDVD ale když tak čteme Vaše touhy a přání tak předpokládám, že se s kvádroumvirátem dohodneme, aby bylo dostupné i pro Vás všechny natěšené a DVDchtivé lidičky... Takže míchám a míchám a předpokládám, že to s panem střihačem brzo doděláme.
Proto sledujte bedlivě stránky MK a http://www. daskarecords.com/ v sekci DOWNLOAD- kde jsou už nyní ku poslechu nějaké ty ochutnávky MK LIVE z kina Aero a Brécy z LMB bez obrazu, ale už to je předzvěst onoho DVD, které by se tam mělo objevit v brzké době ke stažení za bezkonkurenční cenu.
A CD Mandelbrotovy Kostičky http://www.mandelbrotovykosticky.cz/se chystáme natočit v únoru, tak předpokládám, že na prvním jarním pražském koncertu bude k prodeji... Každopádně s Vašima reakcema to jde hnedle rychlejc a líp... Ke zvuku se nikdo nevyjadřoval tak předpokládám, že nikomu nic nevadilo a i v tý telce to hrálo... Big respect to all da singers, musicions, composist, sbormaestro a Ester. Bez jejich umu by dobrej zvuk nebyl ani kdybych se ... Stay tuned...

Page load time: 49.578 ms. (0.0496 sec)